Kinesitherapie

Kinesitherapie

Kinesist Mol

Meer dan 'gewoon wat masseren'

De kinesitherapeutische wereld is de laatste jaren enorm geëvolueerd. Kinesitherapeuten zijn dan ook een zéér belangrijk onderdeel bij zowel de genezing van bepaalde aandoeningen alsook bij de preventie ervan! 

Ons kinesitherapeutisch team heeft zich verder gespecialiseerd in onder andere: behandeling van chronische nek- en rugletsels, sportletsels, medical taping, manuele therapie, lymfedrainage (Vodder terchniek) en revalidatie bij chronische ziekten zoals bijvoorbeeld hart- en longaandoeningen. 

Elke therapeut heeft zijn/haar specialiteiten, kijk voor meer info op hun persoonlijke pagina.

'Elk expert in diens vakgebied'


Binnen PREVA mikken we op diversiteit. We trachten hiermee ervoor te zorgen dat onze hulpverleners elkaar aanvullen zodat onze patiënt een zo goed mogelijke begeleiding kan genieten. 

Ons huidig kinesistenteam concentreert zich onder andere op:

- Musculoskeletale aandoeningen

- Temperomandibulaire gewrichtssyndromen (kaakproblemen)

- Lymfedrainage

- Dry Needling

- Shockwave therapie

- Manuele therapie

- Hyperventilatie

- (Sport)revalidatie

- Oefentherapie


Shockwave Mol

Onze kinesitherapeuten

Kinesist Mol

Yannick Cornelissen

E-mail: Yannick@preva.be

Telefoon: 0479/568102

Kinesist Mol

Eva De Laet

E-mail: Eva@preva.be

Telefoon: 0494/790531

Kinesist Mol

Marthe Vandesande

E-mail: Marthe@preva.be

Telefoon: 0471/717473

Kinesist Mol

Karen Hannes

E-mail: karen@preva.be

Telefoon: 0489 / 57 27 99